Organizator konkursu: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 4/18, 01-517 Warszawa