W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Przygotowanie analizy cen transferowych

  Przygotowanie analiz porównawczych/analiz zgodności, które pomogą ustalić lub zweryfikować rynkowy poziom wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych itp.).

  Wybierając nasze usługi mają Państwo pewność co do wysokiej jakości analiz, ponieważ:

  • Przygotowujemy je w oparciu o profesjonalne bazy danych (do których dostęp mają również organy podatkowe i globalne spółki doradztwa podatkowego)
  • Przeprowadzamy analizę jakościową próby – określamy, czy podmioty w próbie spełniają kryteria porównywalności
  • Uwzględniamy odpowiedni obszar geograficzny
  • Nasze analizy są zgodne z polskimi przepisami TP, wytycznymi OECD i wskazówkami Forum Cen Transferowych
  • Wybieramy odpowiednią metodę weryfikacji cen transferowej i stronę testowaną w transakcji (w przypadku niektórych metod)
  • Stosujemy spójne z Rozporządzeniem TPR wskaźniki finansowe, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko, że organy mogłyby zarzucić brak ich porównywalności
  • Analizujemy Państwa dane wewnętrzne dotyczące transakcji pod kątem możliwości wykorzystania ich w ramach analizy cen transferowych
  • Identyfikujemy czy COVID-19 miał wpływ na Państwa działalność i realizowane transakcje, a jeśli tak, uwzględnimy to w ramach analizy cen transferowych.

  Nasze jakościowe analizy dadzą Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa przy podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi.

Dlaczego to jest ważne?

Analizy cen transferowych są nie tylko obowiązkowym, ale wręcz najważniejszym elementem dokumentacji TP. Co istotne, wielomilionowe doszacowanie grozi nie tylko w przypadku braku analiz cen transferowych, ale i wtedy, gdy analizy posiadane przez podatnika są niskiej jakości i nie spełniają swojego celu, czyli uzasadnienia rynkowości przeprowadzonych transakcji.

Dlatego kluczowe jest opracowanie wysokiej jakości analiz cen transferowych, bo tylko takie stanowią odpowiednie zabezpieczenie w razie sporu z organami podatkowymi.

Jakie warianty analiz są możliwe?
Transakcje towarowe i usługowe Wariant uproszczony Wariant Standardowy Wariant Rozszerzony Wariant Rozszerzony + Wpływ COVID-19
Założenia weryfikacji rynkowego wynagrodzenia Automatyczna selekcja danych Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziału Automatyczna i dodatkowo manualna weryfikacja danych na stronach internetowych ze wskazaniem rekomendowanego punktu z przedziału oraz uwzględnieniem wpływu COVID-19
Bazy danych Zewnętrzne bazy danych – polskie
i europejskie
Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie Zewnętrzne bazy danych – polskie
i europejskie
Zewnętrzne bazy danych – polskie i europejskie oraz ogólnodostępne dane dotyczące wpływu COVID-19
Rezultat prac Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem z przedziału Raport z analizy zgodny z polskimi przepisami podatkowymi wraz ze wskazanym punktem
z przedziału oraz wnioskami z analizy wpływu COVID-19
Indywidualna strategia selekcji
Automatyczna selekcja danych
Dodatkowa manualna selekcja danych
Dodatkowe kalkulacje / korekty analizy finansowej
Wskazanie rekomendowanego punktu z przedziału
Analiza wpływu COVID-19
Wsparcie merytoryczne ekspertów MDDP 2 h 4 h 4 h 6 h

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER