Podatkowa grupa kapitałowa (grupa spółek wspólnie rozliczających się z CIT) zyskuje w ostatnim czasie na atrakcyjności jako w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązanie pozwalające na obniżenie efektywnej stawki podatku na poziomie grupy kapitałowej.

Dla kogo?
 • PGK mogą zostać powołane przez grupę co najmniej 2 spółek kapitałowych, które są polskimi rezydentami podatkowymi
 • Spółka dominująca w PGK musi posiadać co najmniej 75% udziałów w spółkach zależnych
 • Wymagany jest również przeciętny średni kapitał zakładowy przypadający na spółkę w wysokości 500.000 zł (od 2022 r. – 250.000 zł)
 • Na moment powoływania PGK spółki nie mogą wykazywać zaległości podatkowych.
Korzyści
 • Możliwość konsolidowania wyniku podatkowego w CIT na poziomie grupy – szczególnie atrakcyjna w przypadku, gdy część podmiotów w ramach grupy jest dochodowych, podczas gdy inne notują straty podatkowe.
 • Szereg szczególnych regulacji, m.in. w odniesieniu do limitów kosztów finansowania dłużnego i kosztów usług niematerialnych nabywanych w ramach PGK.
 • Zwolnienie transakcji wewnątrz PGK z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Jak możemy Państwu pomóc?

Kompleksowo wspieramy grupy kapitałowe, zarówno na etapie studium wykonalności wdrożenia PGK, oceny konsekwencji, korzyści i ryzyk, jak i na etapie rejestracji i funkcjonowania PGK.

  • Opracujemy studium wykonalności
   • Ocenimy możliwości spełnienia kryteriów formalnych przez grupę – wskażemy podmioty, które kwalifikowałyby się do utworzenia PGK
   • Ocenimy korzyści i ewentualne ryzyka podatkowe i finansowe funkcjonowania w ramach PGK
   • Przeprowadzimy kalkulację wpływu utworzenia PGK na efektywną stawkę podatku w grupie – na podstawie prognozowanych wyników na kolejne lata
   • Przedstawimy rekomendacje co do modelu funkcjonowania PGK, podmiotów, które powinny zostać nią objęte, a także praktycznego mechanizmu rozliczeń po utworzeniu PGK
  • Zapewnimy wsparcie we wdrożeniu
   • Przygotujemy dokumenty niezbędne do utworzenia / przedłużenia funkcjonowania PGK
   • Będziemy reprezentować spółki tworzące PGK przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego w sprawach związanych z utworzeniem PGK lub jej przedłużeniem
   • Stworzymy projekty dokumentacji wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem w ramach PGK
  • Doradzimy w kwestiach funkcjonowania PGK
   • Zapewnimy bieżące porady podatkowe dotyczące kwestii specyficznych dla PGK
   • W miarę potrzeb będziemy występować z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów związanych z funkcjonowaniem w PGK.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER