30 Grudzień 2017

Kiedy dokumentować transakcję pożyczki?

2018-01-07T01:32:41+00:00 |Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Zmiany w prawie|Tagi: , |

Kiedy następuje dokonanie transakcji pożyczki? Kiedy powinna zostać udokumentowana? Od kilku lat zarówno wykładnia organów podatkowych jak i praktyka była jednoznaczna. Przyjmowano, że wartością pożyczki jest zarówno kapitał jak i odsetki. Oceniając czy dana transakcja pożyczki przekracza ustawowy próg 30 000 euro i podlega dokumentowaniu władze skarbowe oraz podatnicy brali pod [...]

30 Grudzień 2017

Restrukturyzacja bez wynagrodzenia = kontrola w zakresie cen transferowych i doszacowanie dochodu?

2018-01-07T01:31:56+00:00 |Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wydarzenia, Zmiany w prawie|Tagi: , , , , , |

W formularzu CIT-TP, którego wypełnienie od 2017 roku stanowi nowy obowiązek z zakresu cen transferowych, podatnik będzie zobowiązany wskazać czy w danym roku podatkowym dokonał przeniesienia istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk do innego podmiotu powiązanego, lub był beneficjentem przenoszonych funkcji / aktywów bądź ryzyk. Takie przeniesienie może być traktowane jako [...]

29 Grudzień 2017

Prawidłowe określenie profilu funkcjonalnego w formularzu CIT-TP a ryzyko kontroli

2018-01-07T01:27:48+00:00 |Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, TP w innych krajach|Tagi: , |

Formularz CIT-TP jest obowiązkowym elementem rocznej deklaracji podatkowej podatników, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczą wartość 10 mln EUR. Podmioty spełniające to kryterium zobowiązane są do złożenia formularza w terminie do 31 marca 2018 (a dokładniej do 3 kwietnia ze względu na fakt, iż 31 marca wypada [...]

23 Grudzień 2017

Zmiany w TP – z czym podatnicy będą musieli zmierzyć się w 2018 r.?

2018-01-07T01:27:12+00:00 |Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wokół organów podatkowych|Tagi: , , , |

Po dość rewolucyjnych zmianach w zakresie cen transferowych, które zostały wprowadzone w ramach nowelizacji CIT obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w 2018 r. podatników również czekają nowości w tym zakresie. Projekt gruntownej nowelizacji ustawy o CIT został podpisany przez Prezydenta 22  listopada br. Nowelizacja zakłada kilka pozytywnych zmian jak [...]

18 Grudzień 2017

Analiza porównawcza – przykry obowiązek czy przydatne narzędzie biznesowe?

2018-01-07T01:30:23+00:00 |Obowiązki dokumentacyjne w Polsce, Wyroki i interpretacje|Tagi: , |

Najdotkliwszą dla podatników zmianą, wprowadzoną od 1 stycznia 2017 roku w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, jest wprowadzenie obowiązku przygotowania analizy porównawczej, tj. analizy, którem celem jest uzasadnienie, że ceny w dokumentowanej transakcji są rynkowe (takim obowiązkiem zostali objęci podatnicy, których łączne przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości za [...]

SPRAWDŹ NASZE SERWISY: