W CZYM MOŻE POMÓC MDDP?

 • Wsparcie w czynnościach weryfikacyjnych

  • opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
  • przygotowanie zapisów w umowach z kontrahentami oraz dokumentów pozwalających dołożyć wszelkich starań w dochowaniu wymaganej ustawą należytej staranności oraz umożliwiających pozyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji kontrahentów,
  • dodanie odpowiednich zapisów w polityce cen transferowych lub innych dokumentów wewnętrznych odnoszących się do procedury weryfikacji i dalszego postępowania w sytuacji realizowania przez kontrahenta transakcji z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.
 • Wsparcie w dopełnieniu wszystkich obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych

  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych, z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi,
  • pomoc w pozyskaniu informacji niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji cen transferowych,
  • wsparcie w wypełnieniu formularza TP-R,
  • wsparcie w ewentualnej kontroli takiej transakcji przez organy podatkowe.
Dlaczego to jest ważne?

Od 2021 roku obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są wszystkie transakcje realizowane z podmiotem powiązanym i niepowiązanym o wartości rocznej powyżej 500 000 PLN, jeśli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Ustawodawca wprowadził domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym w sytuacji, gdy kontrahent podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną dokonuje rozliczeń w roku podatkowym z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

W konsekwencji podatnik (lub spółka niebędąca osobą prawną), realizujący transakcje o wartości powyżej 500 000 PLN z kontrahentem niemającym wprawdzie siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, będzie musiał każdorazowo sprawdzić, czy kontrahent ten nie dokonuje transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Jeśli bowiem ten kontrahent dokonuje transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, transakcja realizowana między polskim podatnikiem a takim kontrahentem będzie podlegała obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych. Obowiązek weryfikacji kontrahentów leży po stronie podatników.

Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędącą osobą prawną powinni dokonać ustalenia tych okoliczności z zachowaniem zasad należytej staranności.

Weryfikacja kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych

Już teraz należy rozważyć, w jaki sposób, nie zakłócając prowadzenia działalności operacyjnej i relacji biznesowych, dochować należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów (również niepowiązanych!) pod kątem obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych.

Kontakt

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER