Z kim współpracujemy

Osborne Clarke

Osborne Clarke to międzynarodowa kancelaria prawna, którą tworzy ponad 1300 prawników pracujących w 26 biurach na całym świecie. Jej usługi prawne skupiają się wokół trzech głównych trendów gospodarczych: dekarbonizacji, digitalizacji i dynamicznym rozwoju miast. Ponad 30-osobowy zespół kancelarii Osborne Clarke Poland będzie koncentrował się na obsłudze firm z branży nowych technologii, energetyki, infrastruktury, nieruchomości, usług finansowych, a także funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów venture capital i private equity.
WIĘCEJ o Osborne Clarke

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest obowiązkowym samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., której członkami są wyłącznie doradcy podatkowi. MDDP jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego. W obecnej kadencji Ania Misiak ponownie została członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a Tomasz Michalik był Przewodniczącym KRDP w latach 2010-2014
WIĘCEJ o KIDP

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego, do którego należy 150 osób, w tym m.in. eksperci i menedżerowie podatkowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi i radcy prawni z 37 branż.
Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.
MDDP jest członkiem Rady Podatkowej, a w skład Prezydium Rady wchodzą:
Tomasz Michalik i Anna Misiak.
WIĘCEJ o Radzie Podatkowej

VAT Expert Group

Grupa Ekspertów ds. VAT powołana i pracująca przy Komisji Europejskiej składa się z ekspertów podatku VAT oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa w całej Europie, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc w opracowaniu i wdrażaniu polityk dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej.
MDDP jest jedynym polskim członkiem w tej grupie i pracuje w niej już czwartą kadencję. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, bo celem Grupy jest praca nad propozycjami i projektami zmian w unijnych przepisach dotyczących VAT, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie także polskich przedsiębiorców.

ULI

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie badawczo-edukacyjną organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz użytkowaniem gruntów, której MDDP jest Partnerem Strategicznym.
ULI promuje odpowiedzialny rozwój sektora nieruchomości, wspiera badania i edukację w tym segmencie oraz wpływa na kształt branży na całym świecie.
WIĘCEJ o ULI

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.
Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
WIĘCEJ o Izbie Gospodarki Elektronicznej

CCIFP

CCI France Pologne (CCIFP) jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce, która zrzesza ponad 500 firm z kapitałem francuskim oraz polskim. Celem organizacji jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych. MDDP jest członkiem izby od lutego 2019 r.
WIĘCEJ o CCIFP

Belgian Business Chamber

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber), której członkiem jest MDDP, jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku, której misją jest budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce. W celu realizacji swojej misji Izba organizuje m.in. spotkania typu Business Mixer, Speed Business Meeting i Business Breakfast, konferencje, seminaria i szkolenia.

IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Misją związku jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

MDDP dołączyło do organizacji w 2019 roku. MDDP wspiera IAB w zakresie informowania i analizowania zagadnień związanych ze zmianami w prawie podatkowym oraz ich wpływem na branżę internetową.

WIĘCEJ o IAB

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych.

MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.

WIĘCEJ o Executive Club

WORLD BANK

MDDP od lat zaangażowana jest w przygotowanie publikacji Banku Światowego „Doing Business”, która mierzy regulacje usprawniające i ograniczające działalność biznesową. Raport przedstawia wskaźniki ilościowe dotyczące regulacji biznesowych i ochrony praw własności, które można porównać w aż 190 krajach. MDDP zaangażowana jest we współtworzenie raportu pt. „Paying Taxes”, który przekrojowo przedstawia zagadnienie obowiązków podatkowych, które firmy w Polsce muszą spełniać w danym roku. Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych.

MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.

WIĘCEJ o Banku Światowym

RATUJ BIZNES

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa dotknęł wiele firm, w tym przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które potrzebują szybkiego i realnego działania, by przetrwać. Eksperci podatkowi i prawni MDDP dołączyli do akcji #RatujBiznes prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i pro bono świadczą pomoc prawno-podatkową przedsiębiorcom z sektora MŚP dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem. W ramach akcji informujemy o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych oraz udzielamy pomocy prawnej w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie.
WIĘCEJ o akcji #RATUJBIZNES