Umowa grupy VAT – lepsza krótka czy długa?

Podobnie jak w przypadku przygotowywania projektu innych umów, również pracując nad umową o utworzeniu grupy VAT kuszące wydaje się zawarcie w jej treści jedynie minimalnych wymogów przewidzianych nowymi regulacjami. Warto jednak potraktować tę umowę nie tylko jako dokument niezbędny dla powstania i rejestracji grupy VAT, ale również jako jej swoistą „umowę spółki” określającą podstawowe zasady współpracy członków grupy przy rozliczaniu VAT i spełnianiu innych wymogów…

Kto zapłaci VAT z pustych faktur – podatnik czy jego pracownik?

Proceder obrotu tzw. „pustymi fakturami”, czyli fakturami dotyczącymi usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane lub towarów, których w rzeczywistości nie sprzedano funkcjonował w Polsce na szeroką skalę – przykładowo w samym 2015 roku zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK wykryto fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. Wykrycie w obiegu pustych faktur, wiąże się z tym, że wystawca faktury musi uregulować zobowiązanie z tytułu podatku, który został odliczony, pomimo braku jego…

Jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT?

Regulacje dotyczące wprowadzenia w Polsce grupy VAT, choć potrzebne i atrakcyjne dla niektórych podatników, w swojej pierwotnej wersji nie były pozbawione wad i sformułowań budzących wątpliwości i problemy praktyczne. Zmiany przewidujące odroczenie terminu ich wejścia w życie oraz doprecyzowujące oczekujące na głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu powinny pozwolić podatnikom lepiej i łatwiej się do nich przygotować. Zgodnie z już ukształtowaną tradycją poprawiania i uzupełniania pospiesznie przygotowanej rewolucji podatkowej w ramach…

Umorzenie wierzytelności kontrahentom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej nie daje prawa do wystawienia faktur korygujących

Umorzenie wierzytelności poprzez zawarcie ugody z dłużnikiem w związku z jego trudną sytuacją życiową lub finansową nie stanowi przesłanki do wystawienia faktury korygującej. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2022 roku, wydanej przez Dyrektora KIS sygn. 0111-KDIB3-1.4012.234.2022.2.KO. Czego dotyczyła sytuacja? Pandemia COVID, trudna sytuacja międzynarodowa, to wszystko wciąż daje się przedsiębiorcom we znaki w szczególności jeśli chodzi o możliwość terminowej realizacji zobowiązań. Jest to szczególnie widoczne…

Problemy z wystawianiem paczek faktur w KSeF – co jeśli system odrzuci fakturę?

Co się stanie jeśli przez jakiś czas nie będziemy wiedzieli czy wystawiliśmy fakturę lub okaże się, że faktura, którą uznaliśmy za wystawioną jednak nie została wystawiona i w efekcie nie została wprowadzona do obiegu? Pytanie wydaje się abstrakcyjne, bo przecież obecnie wystawiamy fakturę, tj. drukujemy ją lub częściej tworzymy w jakiejś formie elektronicznej, np. pliku pdf, a następnie wysyłamy do klienta. Nie ma więc wątpliwości, że faktura zaistniała, została wprowadzona do obrotu i kiedy to nastąpiło. Jednak w związku z planowanym, choć…

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika. Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania…

Czas na zmiany w zakresie stawek VAT

5 kwietnia 2022 r. Rada UE przyjęła Dyrektywę 2022/542, w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Potrzeba nowelizacji Preambuła Dyrektywy wskazuje m.in., że wszystkie państwa członkowskie muszą być traktowane równo, w związku z czym powinny mieć takie same możliwości stosowania stawek obniżonych. Stawki te powinny jednak pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej. Państwa członkowskie powinny mieć jednocześnie zapewnioną większą elastyczność…

Czy sprzedaż działającego centrum handlowego podlega opodatkowaniu VAT?

Prawie bez echa przeszło pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w marcu 2022 r. (sprawa C-729/21). Pytanie dotyczy zakresu stosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza opodatkowanie VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie dla transakcji, których przedmiotem są działające budynki biurowe lub centra handlowe, gdyż przy ich sprzedaży pojawia…

Czy sprzedaż działającego centrum handlowego podlega opodatkowaniu VAT? Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości

Prawie bez echa przeszło pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w marcu 2022 r. (sprawa C-729/21). Pytanie dotyczy zakresu stosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza opodatkowanie VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie dla transakcji, których przedmiotem są działające budynki biurowe lub centra handlowe, gdyż przy ich sprzedaży pojawia…

TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT

Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi należy odpowiednio zarządzić. Co do zasady ładowanie pojazdów elektrycznych uznawane jest za świadczenie złożone dla celów VAT…