Czy sprzedaż działającego centrum handlowego podlega opodatkowaniu VAT? Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości

Prawie bez echa przeszło pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w marcu 2022 r. (sprawa C-729/21). Pytanie dotyczy zakresu stosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza opodatkowanie VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie dla transakcji, których przedmiotem są działające budynki biurowe lub centra handlowe, gdyż przy ich sprzedaży pojawia…

Grupo VAT, badaj się!

Gdy myślimy o tym, że zbliża się lipiec, nasze myśli kierują się w stronę egzotycznych krajów, w których możemy leniwie i beztrosko odpocząć od wyzwań szkolnych i zawodowych. Jednak lipiec 2022 r. dla niektórych podmiotów będzie kojarzyć się również z rewolucją w zakresie rozliczania VAT, ponieważ od tego miesiąca możliwe będzie utworzenie grupy VAT, która z założenia ma uprościć rozliczenia podatkowe. Niestety dla tych, którzy zdecydują się na utworzenie grupy VAT najbliższy lipiec…

Opodatkowanie VAT usług finansowych – szansa czy pułapka?

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych i opodatkowania ich stawką podstawową VAT (23%) wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu podatników, w szczególności w przypadkach, gdy usługi te stanowią marginalną część działalności, a jednocześnie skutkują ograniczeniem prawa do odliczenia VAT w postaci konieczności stosowania współczynnika VAT. Niestety podobnie jak wiele regulacji wprowadzanych w ramach tzw. polskiego ładu, również regulacja dotycząca opcji…

Obligatoryjny KSeF nie dla firm zagranicznych

Wszystko wskazuje na to, że rewolucyjne zmiany w fakturowaniu, czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane i scentralizowany system KSeF (Krajowy System e-Faktur), są nieuchronne i zostaną wprowadzone w Polsce w 2023 r. Od początku tego roku system funkcjonuje już w formule dobrowolnej, ale niewiele firm dotychczas zdecydowało się go stosować. 30 marca br. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowych e-faktur w ustrukturyzowanej formie i skierowała projekt decyzji derogacyjnej do Rady UE, która powinna wydać formalną…

Kursy walut dla faktur korygujących w projekcie SLIM VAT 3 – dużo uproszczeń i trochę komplikacji

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii zastosowania właściwych kursów walut przy wystawianiu faktur korygujących w walucie obcej – a stosowane zasady w dużym stopniu opierają się na utrwalonej praktyce interpretacyjnej. Ministerstwo Finansów przyznaje, że taka sytuacja mogła powodować poczucie niepewności prawa u podatników.  Z tego względu, resort w ramach pakietu SLIM VAT 3 przedstawił propozycje uregulowań w tym zakresie. W wyjaśnieniach propozycji i kierunków…

Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.

Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją nowej struktury udostępniło również zaktualizowaną broszurę informacyjną (https://www.gov.pl/attachment/f6a4054b-e2e3-4b6e-8fe9-5e50a709ba4c). Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.…

Kolejne zmiany w VAT e-commerce – co wynika z projektu SLIM VAT 3

Dopiero kilka miesięcy minęło od wejścia w życie pakietu zmian w podatku VAT określanych jako Slim VAT 2, a Ministerstwo Finansów szykuje już kolejną nowelizację. Na razie zakończyły się prekonsultacje dotyczące proponowanych zmian. Przyglądamy się, co dla podatników działających w branży e-commerce może oznaczać wejście w życie nowych regulacji. Doprecyzowanie zastosowania przepisów o dostawach łańcuchowych Przypomnijmy, że do dostaw objętych reżimem uznanego dostawcy (a więc sytuacji, gdy w transakcji bierze…

Stawka 0% VAT na pomoc dla Ukrainy – rozwiązanie niedoskonałe, ale niezbędne

Mamy pierwsze (bo mam nadzieję, że nie ostatnie) rozwiązanie wprowadzające preferencję w VAT – polegającą na możliwości zastosowania stawki  0% na nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków wojny w Ukrainie[1]. Zacznijmy od tego, że największą i prawdziwą wartością tej nowelizacji jest fakt, że się ukazała  i że stało się to naprawdę szybko. Ma swoje słabości, w mojej ocenie dość istotne, niektóre z nich wskażę poniżej – ale to w gruncie rzeczy mniej…

Slim VAT 3 – Zmiany dotyczące sankcji VAT

Pakiet Slim VAT 3 przewiduje zmiany przepisów dotyczących sankcji VAT, które mają na celu doprowadzić do zgodności polskich przepisów z prawem unijnym. Jednak analiza proponowanych przepisów prowadzi do wniosku, że w praktyce niewiele się zmieni, a planowane rozwiązania dotyczące ograniczenia stosowania wobec podatników sankcji VAT będą miały charakter iluzoryczny.  W kwietniu 2021 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, w którym stwierdzono, że polskie przepisy, zgodnie…

Oddzielny WIS na każdą sztukę podobnego towaru?

Ostatnimi czasy często spotykamy się z sytuacjami, w których organy żądają bardzo szczegółowych/konkretnych oznaczeń/informacji dotyczących towarów w celu wydania dla nich Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Takie podejście może być jednak fatalne w skutkach dla podatników i skutkować brakiem mocy ochronnej w stosunku do realizowanych przez nich transakcji z wykorzystaniem podobnych/tożsamych towarów. Oto kilka przykładów Podatnik planuje dokonywać transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz przedsiębiorców, w których przedmiotem sprzedaży miałby…