Aktualności

Skomplikowana operacja to nie prywatny zarząd
Podział nieruchomości budowlanej oraz wyodrębnienie lokali mieszkalnych i usługowego, jest procesem niezwykle złożonym i generującym duże koszty. Nie różni się od działalności dewelopera – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2022 r. KOMENTARZ EKSPERTA...
Niższa zaliczka także od stypendiów
Obecny rok upływa pod znakiem wielu zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gruntowne zmiany podatkowe, które zaczęły obowiązywać od początku 2022 r., doczekały się już kilku dalszych modyfikacji. Na ostatniej prostej jest kolejna duża nowelizacja ustawy o PIT. Wynikająca z...
Polski Ład 2.0. – co, jak i dla kogo się zmienia w kolejnej korekcie przepisów podatkowych
Polski Ład 2.0. – co, jak i dla kogo się zmienia w kolejnej korekcie przepisów podatkowych 28 czerwca 2022 r. | godz. 09:00-11.30 Śniadanie podatkowe I Hala Koszyki Udział bezpłatny ZAREJESTRUJ SIĘ Kolejna nowelizacja przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...
Czerwiec może rozczarować czekających na podatek u źródła
Firmy wystąpiły już zwrot podatku u źródła, ale warto przygotować się na to, że odzyskanie pieniędzy nie będzie ani szybkie, ani proste. Dla tych, które będą dopiero składać wnioski, może też nie być opłacalne. A to za sprawą nowego systemu „pay & refund”, który cały proces skomplikował....
MDDP Partnerem konferencji "e-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania"
W ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce z niezwykłym wzrostem rynku e-commerce; pandemia nadała mu jeszcze większego tempa. Stymulowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających być nowym źródłem przewag, a podmioty dotąd mocno osadzone w tradycyjnym handlu,...
Wybrane orzeczenia NSA - 11 maja 2022 r.
Wyrok NSA z dnia 11 maja 2022 r. ( I FSK 1627/18) Otrzymanie odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik jako producent metali, dokonuje odpłatnych dostaw towarów podlegających...
Zmiany w prawie - wyższe odsetki od zaległości podatkowych
Wyższe odsetki od zaległości podatkowych W ślad za decyzją Rady Polityki Pieniężnej i podwyższeniem przez stopy lombardowej do poziomu 5,75 proc., podwyższeniu uległa także stawka odsetek od zaległości podatkowych, która wynosi obecnie 13,5 %. Nowa stawka odsetek obowiązuje od 6 maja...
Wybrane orzeczenia NSA - 19 maja 2022 r
Wyrok NSA z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 968/20 Przesłanki zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931; dalej jako: ustawa...
Zmiany w prawie - grupy VAT jednak nie od lipca 2022 r.
Grupy VAT jednak nie od lipca 2022 r. Zgodnie z regulacjami „Polskiego Ładu”, Grupy VAT mogłyby powstawać już od lipca bieżącego roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów odnoszących się do Grup VAT na 1 stycznia 2023 r. Co więcej,...
Reorganizacje bez podatku – o czym trzeba pamiętać
Rozliczenie bilansowe i podatkowe działań reorganizacyjnych, które nie było łatwe przed 2022 r., zostało dodatkowo skomplikowane przez Polski Ład. Utrzymano wprawdzie generalną zasadę, że zdarzenia, takie jak połączenia, podziały czy wymiana udziałów, nie powodują konieczności zapłaty...
Zespół Nieruchomości MDDP dla deweloperów w PZFD
Bartosz Bogdański, Katarzyna Kozakowska oraz Rafał Kran z Zespołu Nieruchomości MDDP 31 maja w godz. 11.00-13.00 poprowadzą szkolenie organizowane przez Polski Związek Firm Deweloperskich dotyczące wybranych aspektów podatkowych przy projektach infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom...
Zmiany na rynkach finansowych - czy to na pewno dobry moment na aktualizacje benchmarków?
Zmiany na rynkach finansowych – czy to na pewno dobry moment na aktualizacje benchmarków? 14 czerwca 2022 r. | godz. 10:00 Udział bezpłatny ZAREJESTRUJ SIĘ Obecna sytuacja związana m.in. wojną na Ukrainie, historycznie wysoką inflacją negatywnie wpływa na stosunki gospodarcze...
MDDP na konferencji „Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych”
Konferencja „Składki, podatki i inne obciążenia świadczeń pracowniczych – przegląd orzecznictwa”, która odbędzie się 25 maja to konferencja z cyklu należącego do VII TORUŃSKIEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK. Formuła...
MDDP Partnerem Merytorycznym Forum Nieruchomości w Sopocie
Tegoroczne Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie odbędzie się pod tytułem „Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań”. Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na rynek nieruchomości? Jak branża reaguje na niestabilną światową sytuację...
Cost segregation w branży OZE
Cost segregation w branży OZE 9 czerwca 2022 r. | godz. 10:00 Udział bezpłatny 9.06.2022 | 10.00: ZAREJESTRUJ SIĘ Wraz ze wzrostem inwestycji w sektorze OZE pojawia się coraz więcej pytań o podatkowe rozliczenie takich projektów. Pogłębiający się kryzys klimatyczny i rosnąca potrzeba...
1 2 3 14