Poradniki

Książki

Zmiany w podatkach i księgowości 2022

Polski Ład to bez wątpienia najszerszy od dziesięcioleci pakiet zmian w polskim systemie podatkowym.

Skala i tempo zmian stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców, dlatego często muszą się oni posiłkować wiedzą ekspertów. Właśnie ukazała się najnowsza publikacja wydawnictwa C.H. Beck „Zmiany w podatkach i księgowości 2022. Polski Ład”, której autorami są także eksperci MDDP:

Publikacja stanowi szczegółowe opracowanie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład wraz z omówieniem konsekwencji ich wprowadzenia. Poradnik przedstawia nowe regulacje w PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS i prawie bilansowym. Sygnalizuje projektowane zmiany na 2022 r. oraz wyjaśnia, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

Szczegóły:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20632-zmiany-w-podatkach-i-ksiegowosci-2022-polski-lad-artur-holda#opis

Komentarz VAT 2021

Na rynku ukazał się właśnie najszerszy dostępny komentarz do ustawy o VAT! 16. wydanie Komentarza do ustawy o VAT, autorstwa Tomasza Michalika praktycznie i kompleksowo omawia zmiany wprowadzone w 2020 r. oraz zmiany planowane na 2021 r.
Czytaj WIĘCEJ

Komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
 • określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
 • zasad wymiaru i poboru podatku;
 • bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
 • zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
 • form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
 • procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w 2020 r. dotyczą:

 • składania deklaracji podatkowych dotyczących importu towarów;
 • zgłoszenia celnego przez przedstawiciela;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • zwrotu różnicy podatku byłych wspólników;
 • produktów rolnych i usług rolniczych;
 • wprowadzenia tzw. białej listy podatników VAT;
 • likwidacji obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT;
 • zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych;
 • pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów wierzytelność handlową;
 • sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Zmiany te mają znaczenie praktyczne ze względu na:

 • zmniejszenie obciążeń regulacyjnych mających charakter administracyjny;
 • harmonizację i uproszczenie przepisów w systemie podatku od wartości dodanej odnoszących się do opodatkowania handlu między państwami członkowskimi;
 • uproszczenie rozliczania podatku VAT;
 • minimalizację zagrożeń wpływających na sytuację gospodarczą związanych z rozprzestrzenianiem COVID-19;
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów;
 • wprowadzenie pakietu Slim VAT;
 • zwiększenie efektywności poboru VAT.

Komentarz do ustawy o VAT, autorstwa Tomasza Michalika jest przeznaczony dla:

 • doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST;
 • biegłych rewidentów;
 • pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS);
 • pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych;
 • sędziów sądów administracyjnych;
 • radców prawnych i adwokatów;
 • podatników VAT, w tym „małych podatników”

Zapraszamy do zapoznania się z pozycją na stronie internetowej wydawnictwa C.H. Beck

Split payment od 1 listopada 2019 r.

Na rynku ukazał się właśnie Poradnik Gazety Prawnej „Split payment od 1 listopada 2019 r.”, którego autorkami są Janina Fornalik oraz Magda Jaworska.

Poradnik Gazety Prawnej w sposób kompleksowy omawia zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności według nowych przepisów. Z lektury opracowania czytelnicy dowiedzą się:

 • jakie transakcje, towary oraz usługi obejmuje obowiązkowy split payment,
 • jakie są zasady działania rachunku VAT,
 • jakie obowiązki oraz korzyści wynikają ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W poradniku zostały opisane także skutki zmiany rozliczeń z odwrotnego obciążenia na obligatoryjny MPP, a także szczegółowe zasady stosowania obowiązkowego split paymentu w sektorze finansów publicznych oraz w branżach takich jak: budowlana, motoryzacyjna i elektroniczna.

Całość poparta jest praktycznymi przykładami.

Komentarz VAT 2019

Z przyjemnością informujemy, że ukazało się właśnie najnowsze, 15. wydanie Komentarza do ustawy o VAT Tomasza Michalika obejmujące stan prawny na 1 kwietnia 2019.

Komentarz obejmuje najnowsze zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych, omawia także dokonane (i sygnalizuje planowane) nowelizacje Dyrektywy 2006/112, także te, które w najbliższych miesiącach wpłyną na sytuację podatników polskich.

Dynamika zmian przepisów o podatku VAT, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym jest w ostatnim czasie wprost ogromna. Nic też nie wskazuje na to aby stan ten miał się w najbliższym czasie zmienić. Dobry przewodnik po tym coraz mniej stabilnym świecie VATu jest bezcenny.

Czytaj WIĘCEJ

Wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
 • określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
 • zasad wymiaru i poboru podatku;
 • bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
 • zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
 • form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
 • procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych w 2019 r. należą:

 • nowe zasady stosowania ulgi na złe długi;
 • brak wymagania odrębnego składania wniosku o zwrot nadwyżki VAT;
 • zmiany w zwolnieniach z VAT dotyczące usług zarządzania PPK, usług ściągania długów, w tym factoringu;
 • poszerzenie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych;
 • bezterminowe utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8% i 23%, z możliwością ich obniżenia w zależności od kondycji gospodarki;
 • ułatwienia w zakresie stosowania procedury MOSS dotyczącej zasad opodatkowania usług cyfrowych;
 • sukcesja obowiązku zapłaty VAT dotycząca przedsiębiorstwa w spadku;
 • nowe zasady opodatkowania VAT związane z wydawaniem bonów i voucherów.

Dodatkowo, w publikacji Autor odnosi się do planowanych zmian, dotyczących m.in.:

 • systemu ryczałtowego dla rolników;
 • kas on-line i ograniczenia możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas, które nie będą miały połączenia z Centralnym Repozytorium Kas możliwości przesyłania informacji z kasy rejestrującej do tego Repozytorium;
 • uproszczenia rozliczeń podatkowych i usprawnienie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa poprzez wprowadzenie JPK_ VDEK – zastępującego dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT;
 • wprowadzenia regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Faktur.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

 • doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST;
 • biegłych rewidentów;
 • pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS);
 • pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych;
 • sędziów sądów administracyjnych;
 • radców prawnych i adwokatów;
 • podatników VAT, w tym „małych podatników”.

Zapraszamy do zapoznania się z pozycją na stronie internetowej wydawnictwa C.H. Beck

Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

W księgarniach pojawiła się właśnie najnowsza publikacja pióra Janiny Fornalik i Marka Przybylskiego z Zespołu VAT MDDP pt. „Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach”. Książka została wydana przez wydawnictwo C.H. Beck.

Zamiarem autorów było stworzenie praktycznego i przystępnego przewodnika po regulacjach split payment, które Polska wprowadziła jako jeden z pierwszych krajów UE. Nowe regulacje powodują w praktyce szereg codziennych wątpliwości, pomimo wydania w tym zakresie objaśnień podatkowych przez Ministerstwo Finansów.

Aby więc ułatwić poruszanie się po nowych regulacjach, w książce można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące zastosowania split payment, związanych z nim zagrożeń i potencjalnych korzyści.

Czytaj WIĘCEJ

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich opisano najważniejsze instytucje związane ze stosowaniem MPP, takie jak istota tego mechanizmu, rachunek VAT, komunikat przelewu, korzyści ze stosowania MPP oraz odpowiedzialność solidarna. Omawia ona również zapowiadane zmiany, które mogą potencjalnie obowiązywać już od 2019 r.

W drugiej części znajduje się zbiór pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem MPP, które pojawiają się w praktyce autorów, w publikacjach prasowych, czy też pytaniach podatników, w tym również zgłaszanych formalnie do organów podatkowych w formie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Największym atutem prezentowanej publikacji jest ponad 100 konkretnych pytań. Często pytania te są bardzo szczegółowe i wymają wnikliwej analizy. Dzięki temu odpowiedź jest kompleksowa i zaprezentowana w przejrzysty sposób.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie wydawnictwa.

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków

Na rynku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się pierwsze wydanie książki pt.  „Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków”, Justyny Bauty-Szostak i Rafała Krana z Zespołu Nieruchomości MDDP.

Książka w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców.

Czytaj WIĘCEJ

Publikacja wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z budynków. Autorzy powołują się na liczne orzecznictwo, w tym kluczowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. Wskazują możliwe sposoby interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa budowlanego na tle problematyki, z którą w praktyce najczęściej stykają się przedsiębiorcy.
W książce zostały poruszone takie zagadnienia jak:

 • opodatkowanie budynków, budowli i gruntów należących do przedsiębiorców działających w różnych branżach (m.in. deweloperskiej, przemysłowej, energetycznej, kolejowej),
 • leasing a podatek od nieruchomości,
 • ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w różnych sytuacjach;
 • środki trwałe a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
 • podatek od przychodów z wynajmu budynków wg zasad obowiązujących w 2018 r. oraz zmiany planowane na 2019 r.

Książka dostępna jest już w księgarniach.

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Czytaj WIĘCEJ

Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi. Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.

Więcej: https://www.profinfo.pl/sklep/orzecznictwo-w-sprawach-podatkowych,58548.html