Umowa grupy VAT – lepsza krótka czy długa?
Podobnie jak w przypadku przygotowywania projektu innych umów, również pracując nad umową o utworzeniu grupy VAT kuszące wydaje się zawarcie w jej treści jedynie minimalnych wymogów przewidzianych nowymi...
Kto zapłaci VAT z pustych faktur – podatnik czy jego pracownik?
Proceder obrotu tzw. „pustymi fakturami”, czyli fakturami dotyczącymi usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane lub towarów, których w rzeczywistości nie sprzedano funkcjonował w Polsce na szeroką...
Jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT?
Regulacje dotyczące wprowadzenia w Polsce grupy VAT, choć potrzebne i atrakcyjne dla niektórych podatników, w swojej pierwotnej wersji nie były pozbawione wad i sformułowań budzących wątpliwości i problemy...
Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT
31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) w przypadku dobrowolnie...
Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod pojęciem wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c...
Można wstecznie korygować stawki amortyzacyjne
Można się już zapoznać z  pisemnym uzasadnieniem  wyroku NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1413/19, w którym Sąd potwierdził, że podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych z załącznika do...
Czy można uciec od obowiązków TP? Może można, ale po co?
A gdyby tak od obowiązków z zakresu cen transferowych można było uciec najbliższym samolotem? O tym, że można wypełnić albo chociaż zaplanować obowiązki z zakresu TP z wyprzedzeniem i spędzić spokojne...
Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości co do podpisywania formularza TPR
W ramach Polskiego Ładu, Ministerstwo zapowiedziało połączenie formularza TPR i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w jeden dokument. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, kto w praktyce może...
Last minute na bezstresowe wakacje
Wypełnienie terminowo obowiązków z zakresu cen transferowych warto rozpocząć z wyprzedzeniem. Jednym z kluczowych powodów, dla których warto zająć się obowiązkami TP jeszcze przed wakacjami jest m.in....
Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów
Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają...
Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw
23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki,...
„Podatek od deszczu” - co nowego?
  Opłata za zmniejszenie retencji terenowej, potocznie zwana „podatkiem od deszczu”, funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Jej głównym celem jest zachęcanie właścicieli nieruchomości do uwzględnienia przy...
Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - co z oświadczeniem PIT-2?
Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw....
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali...