Podatki w zatrudnieniu
Polski Ład – pierwsze wnioski z funkcjonowania nowych przepisów w praktyce i pierwsze zmiany
Dedykowany warsztat dla firm

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone w ramach reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem. Pierwsze miesiące tego roku przyniosły szereg zmian w funkcjonujących już przepisach. Planowane są również kolejne korekty, które już niedługo będą miały wpływ na wszystkich płatników.


Podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy kontraktów menedżerskich już niedługo zmierzą się z zadaniem szybkiego dostosowania się do nowych przepisów, które mają wejść w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Zmiany w sposobie obliczania zaliczek na PIT, nowa skala podatkowa, zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez pracowników, nowe obowiązki informacyjne dla zatrudniających – wszystko to rodzi i będzie rodzić coraz więcej pytań po stronie firm jako płatników, zespołów kadrowo-płacowych czy samych pracowników.


Podczas warsztatów eksperci Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP przeanalizują konsekwencje zmian, które weszły (i które wejdą!) w życie w trakcie 2022 r. dla każdej z grup osób zatrudnionych w firmie oparciu o specyfikę warunków zatrudnienia z perspektywy realizacji obowiązków płatnika zaliczek PIT i składek ZUS/NFZ. Dążymy do tego, aby uczestnicy otrzymali konkretną, praktyczną wiedzę, wykraczającą poza samą treść przepisów. Zasadą jest, że na wszelkie pytania zgłoszone przed lub podczas warsztatów odpowiadamy w trakcie prezentacji.

 1. Przypomnienie kluczowych zmian wprowadzonych 1 stycznia 2022 r. m.in.: zmiany w skali podatkowej i nowa kwota wolna od podatku, brak odliczalności składki zdrowotnej ze wskazaniem jak powyższe zmiany przekładają się na wynagrodzenia osób zatrudnionych; nowe zwolnienia podatkowe; ulga dla klasy średniej i jej znaczenie w praktyce.
 2. Obliczanie zaliczek na PIT w 2022 r. – m.in. wyjaśnienie kwestii obowiązku podwójnego kalkulowania zaliczek (rozporządzenie MF z 7 stycznia br. / zmiany do ustawy o PIT z lutego br.); przedstawienie najczęstszych wątpliwości w tym zakresie; przykłady praktyczne.
 3. Zmiany od lipca 2022 r. – tj. planowany termin wejścia w życie gruntownej modyfikacji Polskiego Ładu. Szczegółowe omówienie projektowanych propozycji m.in. w zakresie: zmian w skali podatkowej i kwocie zmniejszającej podatek, zmian w sposobie kalkulowania zaliczek na PIT, rewolucji w oświadczeniach PIT-2, nowych obowiązków informacyjnych nakładanych na płatników.
 4. Wpływ Polskiego Ładu i projektowanych zmian na sytuację zatrudnionego – kiedy warto rozważyć rezygnację z podwójnego obliczania zaliczek na PIT? Czy stosowanie ulgi dla klasy średniej ma jeszcze sens? Jak rozliczymy się za 2022 r.?

Warsztaty kierujemy do:

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe, osób zarządzających działami kadr, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. wynagrodzeń, specjalistów ds. kadr i płac,

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przedstawicieli działów księgowości,

 • specjalistów ds. podatków,

 • pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i współpracowników B2B.

 • Tematyka warsztatów dostosowana do specyfiki i potrzeb Klienta.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi w trakcie spotkania.
 • Możliwość zgłoszenia tematów ważnych dla uczestników do uwzględnia w programie szkolenia.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Ustalany indywidualnie z Klientem i uzależniony od szczegółowej tematyki szkolenia i liczby uczestników.
 • Dedykowane dla firmy, zamknięte warsztaty z ekspertami MDDP dostosowane do specyfiki działalności Klienta.
 • Warsztaty przeprowadzamy w formule online (np. MS Teams, platforma ClickMeeting lub narzędzie klienta), w terminie wcześniej uzgodnionym z Państwem lub na żywo.
 • 2-3 godzinne spotkanie, w zależności od ilości zgłaszanych pytań.
 • Liczba uczestników warsztatu po stronie klienta jest nieograniczona.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@balonowarepublika.pl

Anna Misiak

Partner I Doradca podatkowy I Szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
Email: anna.misiak@balonowarepublika.pl
+48 500 046 024

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: rafal.sidorowicz@balonowarepublika.pl
+48 506 788 582