Rozbieżności hybrydowe

Począwszy od deklaracji CIT za 2021 r. (termin złożenia do 30 czerwca 2022 r.) podatnicy muszą uwzględniać w rozliczeniach podatkowych przepisy o rozbieżnościach hybrydowych.

Regulacje te mogą powodować obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych określonych wydatków. Wydatki takie mogą obejmować odsetki, wynagrodzenie za usługi, a w określonych przypadkach, praktycznie wszystkie pozycje kosztowe podatnika.

Dla kogo?

Dla wszystkich podatników CIT. W szczególności mających udziałowców (bezpośrednich lub pośrednich) z zagranicy lub otrzymujących finansowanie od podmiotów powiązanych z zagranicy.

Najczęściej rozbieżności hybrydowe występują u podmiotów z (pośrednimi) udziałowcami z USA.

Obowiązki

Rozbieżności hybrydowe mogą wynikać zarówno z transakcji zawieranych przez polskiego podatnika, jak i decyzji podejmowanych przez jego (pośrednich) wspólników lub kontrahentów. Powoduje to konieczność weryfikacji szeregu okoliczności, które mogą wpływać na powstanie rozbieżności hybrydowych oraz deklarowany dochód i podatek w Polsce.

Pod pewnymi warunkami, polscy podatnicy mogą wyłączyć stosowanie niektórych przepisów o rozbieżnościach hybrydowych. Jednak to na podatnikach ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia takich warunków.

Podsumowując, w celu poprawnego wypełnienia deklaracji CIT oraz rozliczenia podatku, polscy podatnicy działający w międzynarodowych grupach kapitałowych powinni uwzględniać rozbieżności hybrydowe.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy wystąpienie rozbieżności hybrydowych w Państwa strukturze.

Zidentyfikujemy możliwość wyłączenia stosowania przepisów oraz pomożemy w skompletowaniu dokumentów potwierdzających to prawo.

Wskażemy ujęcie rozbieżności hybrydowych w deklaracji i rozliczeniach CIT.

Zweryfikujemy rozbieżności hybrydowe w nabywanych spółkach w ramach due diligence.

Opracujemy procedurę weryfikacji rozbieżności hybrydowych.

Przeprowadzimy szkolenie ze stosowania tych przepisów.

Pomożemy w kontaktach z urzędami w sprawach rozbieżności hybrydowych.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Łukasz Kupień

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: lukasz.kupien@mddp.pl