TAX ALERT

Zniesienie stanu epidemii
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniachi obowiązkach...
Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii i wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta oznacza, że zawieszenie podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od budynków będzie obowiązywać do...
Termin przekazywania informacji o schematach podatkowych
Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 maja 2022 r. zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Zapowiedział również opublikowanie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe oznacza, konieczność realizacji części obowiązków...
TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT
Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany...
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300...
Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.
Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją...
Początek roku to nowe (d)oświadczenia - o czym pamiętać w cenach transferowych w I kwartale 2022 r.?
Dla niektórych podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym grudniu. W bieżącym kwartale podatnicy będą się mierzyć z następującymi obowiązkami: Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P Kto? Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych,...
31 marca mija termin złożenia oświadczeń dotyczących spółek nieruchomościowych
Do 31 marca 2022 roku[1]  spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy obowiązani są złożyć informacje o: w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem...
Stawki amortyzacji można obniżyć wstecznie za lata nieprzedawnione
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 r. w sprawie II FSK 1413/19 dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu. Orzeczenie ma charakter przełomowy i jest szczególne istotne dla podatników,...
Czasowe obniżenie stawek podatku VAT
Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy opublikowanej zaledwie kilka dni wcześniej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 196). Zmiany te są określane mianem tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, która obniża stawki podatku VAT dla wybranych...
System kaucyjny, czyli poważne zmiany dla producentów napojów, sieci handlowych, właścicieli sklepów i nas, konsumentów
31 stycznia 2022 roku został przekazany do konsultacji publicznych długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzający ramy dla działania systemu kaucyjnego w Polsce. To kolejna propozycja, po projektach przepisów implementujących w jakimś zakresie tzw. dyrektywę plastikową (SUP) oraz...
Najważniejsze zmiany w zakresie procedury podatkowej i karnej skarbowej na 2022 r.
Wśród licznych zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie również zmiany dotyczące procedury podatkowej oraz karnej skarbowej, które mogą mieć istotne znaczenie dla wszystkich podatników. Poniżej przedstawiany podsumowanie najważniejszych zmian, jak również zwracamy...
Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych na rok 2022
Wśród licznych zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie również zmiany dotyczące cen transferowych, które wprowadzają zmiany w zakresie obowiązków formalnych oraz dokumentacyjnych. Do kluczowych zmian należą: Zmiany w zakresie obowiązków formalnych: Formularz TP-R...
Najważniejsze zmiany w podatku VAT na rok 2022
Jak co roku polski ustawodawca nie zaskoczył – początek roku wiąże się dla podatników z wieloma zmianami podatkowymi. Pomimo, że w 2022 r. największą uwagę podatników skupiają nowe rozwiązania w zakresie podatków dochodowych (wprowadzone w ramach Polskiego Ładu), to również w ramach...
1 2 3 8