Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji

Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji W transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi należy w szczególności zwracać uwagę na specyfikę transakcji, która wpływa na uzyskany dochód jak również może świadczyć o jej odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze. Warto pamiętać o instrumencie tzw. recharakteryzacji, wprowadzonym do przepisów z zakresu cen transferowych od 2019 roku, z którego mogą korzystać organy podatkowe. Instrument oparty jest na założeniu, że w przypadku uznania przez organy podatkowe, że podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej…

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji niebędących przychodem lub kosztem uzyskania przychodu

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji niebędących przychodem lub kosztem uzyskania przychodu Jak już było wskazywane na naszym blogu, podatnicy zawierający transakcje kontrolowane mogą skorzystać z kilku zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przykładem są np. transakcje zawierane przez podmioty krajowe, które spełniają określone w ustawie warunki. Jednym z mniej popularnych zwolnień jest zwolnienie dla tych transakcji kontrolowanych, których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu…

Planowane przedłużenie terminów na obowiązki cen transferowych za 2021 r.

Planowane przedłużenie terminów na obowiązki cen transferowych za 2021 r. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy tzw. tarczy antycovidowej zakłada wprowadzenie przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych za 2021 r. Dla większości podatników oznacza to, że podobnie jak w 2020 i 2021 r., termin na wypełnienie obowiązków cen transferowych przypadnie na 31 grudnia 2022 r. Jakie są nowe terminy? Analogicznie do poprzednich lat, nowelizacja tarczy antycovidowej przewiduje przedłużenie terminów na złożenie informacji…

Nietypowe podejście niemieckich organów podatkowych do transakcji pożyczek

Przegląd spraw z zakresu cen transferowych toczących się w innych krajach może przynieść cenne wskazówki, ale niejednokrotnie także zdziwić. Nie inaczej było w przypadku opublikowanego w ubiegłym roku wyroku w sprawie doszacowania przez niemieckie organy podatku niemieckiego podatnika. Podatnik ten otrzymał pożyczkę od holenderskiego podmiotu powiązanego. Na czym polegała transakcja? Zgodnie z opisem transakcji w wyroku (sygn. I R 4/17) niemieckiego sądu Bundesfinanzhof (BFH), holenderska spółka udzieliła niemieckiemu…

Jesteś komplementariuszem w spółce komandytowej? – sprawdź zmiany w zakresie powiązań TP

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące doprecyzowania definicji podmiotów powiązanych – obejmują one również komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Polski Ład wprowadził wiele korzystnych dla podatników zmian w cenach transferowych. Nowe, doprecyzowujące zapisy Ustawy o CIT mają ułatwić podatnikom odpowiednią identyfikację powiązań, a w konsekwencji określenie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości. Co się zmienia z perspektywy komplementariusza? Wielkość udziałów nie ma znaczenia…

Jakie konsekwencje z zakresu cen transferowych niesie za sobą exit fee?

Exit fee, czyli tzw. opłata od transferu z tytułu podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest pojęciem, które często budzi wątpliwości podatników. Ważne jest, aby przy jej wprowadzeniu, poza analizą konsekwencji podatkowych, przenalizować również aspekty dotyczące cen transferowych. Opłata ta często słusznie kojarzona jest z restrukturyzacją. Tym samym może ona przykładowo być zapłatą za zaprzestanie działalności, przeniesienie potencjału zysku, transfer bazy danych, czy elementu…

Warto walczyć o swoje z organami podatkowymi – korzystne orzecznictwo

Jeden z ostatnich wyroków NSA, z dnia 11 lutego br., sygn. akt II FSK 1544/20, orzekł, iż niedopuszczalne jest szacowanie przez organ podatkowy nominalnej wartości udziałów przy wniesieniu aportu do spółki. Zdaniem NSA, w kompetencji organów nie należy również kwestionowanie proporcji, według której wartość aportu została wniesiona na kapitał zakładowy. Transakcje znajdujące się pod lupą organów podatkowych Transakcje kapitałowe wciąż pozostawiają wiele wątpliwości. Nie tylko sposób ich realizacji może…

Polski Ład w TP – nowe zasady dotyczące refaktur

O zmianach przepisów w zakresie cen transferowych wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach na naszym blogu (np. http://balonowarepublika.pl/mddp/polski-lad-korekty-cen-transferowych-nowa-odslona-3/). W niniejszym wpisie, chcielibyśmy przybliżyć Państwu zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem w zakresie transakcji refaktur. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Polski Ład rozszerzył katalog zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. Wprowadzone w ustawie o PIT i CIT zmiany zakładają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla…

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek po raz kolejny wzrasta

8 marca 2022 r. RPP po raz kolejny zdecydowała się podnieść stopy procentowe, tym razem o 0,75 pkt. proc. To szósta z rzędu podwyżka stóp procentowych – od października 2021 RPP podnosi stopy co miesiąc. Po podwyżce stopa referencyjna NBP wynosi 3,50%. Przy obecnej stopie referencyjnej na poziomie 3,50%, kapitałowe odsetki ustawowe to 7,00%, a odsetki maksymalne to 14,00% w skali rocznej. Powiązane treści Jakościowe analizy cen transferowych (benchmarki) Transakcje z rajami…

Ministerstwo Finansów udziela kolejnych odpowiedzi dotyczących raportowania Country-by-Country

Jak informowaliśmy w naszym wpisie „Nowe (d)oświadczenia, czyli o czym należy pamiętać w cenach transferowych w bieżącym kwartale 2022 r.?”, jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych jest złożenie powiadomienia CbC-P. Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które składają informację o grupie podmiotów (tzw. raport CbC-R) w innym państwie niż Polska. W przypadku roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CbC-P…